14 października 2007
28 NIEDZIELA ZWYKŁA


„Gdzie jest dziewięciu?”


     Pan Bóg nie potrzebuje naszej wdzięczności. Pan Bóg nie potrzebuje naszego podziękowania. Jemu to nic nie przydaje. To my potrzebujemy podziękowania Bogu. Bo w podziękowaniu kryje się stwierdzenie miłości. Gdy dziękujemy Bogu, po raz któryś odkrywamy, że jesteśmy kochani.

____________________________________________________________________ 

October 14, 2007
28th Sunday of ordinary Time


”Where are the nine?”


     God does not need our gratitude.  God does not need our thanks.  He does not gain anything by getting it.  It’s us who need to thank God.  Because the statement of love is hidden in giving thanks.  When we thank God, we discover, time and again, that we are loved.


                                                                                     Fr. M.M.

translation: Monika Darron