28 października 2007
30. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Dom modlitwy”


     Do Kościoła Bożego należą ci, którzy kochają. Którzy pracują, sprzątają, zamiatają, służą. Którzy bronią, pomagają, wspierają, tłumaczą, przełamują lody, przebaczają, darowują, którzy są życzliwi, serdeczni, pomocni, uczynni.
     Do Kościoła Bożego należą ci, którzy kochają. Niezależnie od tego czy są ochrzczeni, czy nieochrzczeni, Żydzi czy buddyści, muzułmanie czy ateiści.
     Do Kościoła Bożego nie należą ci, którzy nie kochają. Którzy nienawidzą, kłamią, oczerniają, obmawiają, którzy się mszczą, nie darują, nie przebaczają, są okrutni, szkodzą, przeszkadzają, wyśmiewają, prześladują, maltretują, znęcają się fizycznie i duchowo.
     Do Kościoła Bożego nie należą ci, którzy nie kochają. Chociażby byli ochrzczeni. Chociażby byli księżmi, zakonnicami, dostojnikami Kościoła, do Kościoła Bożego nie należą.
___________________________________________________________________ 

   

October 28, 2007
30th Sunday of Ordinary Time


”House of Prayer”


     The ones who love belong to the Church of God.  The ones who work, clean, sweep, serve.  The ones, who defend, support, explain, break ice, forgive, and pardon, the ones who are kind, cordial, helpful, and obliging.
     The ones who love belong to the Church of God.  No matter whether they were baptized or not; whether they are Jews, Buddhists, Muslims or atheists. 
     The ones who don’t love are not the members of the Church of God.  The ones who hate, lie, defame, denigrate, the ones who seek revenge, don’t forgive, don’t pardon, the ones who are cruel, the ones who harm, disturb, deride, persecute, maltreat, abuse physically and mentally.
     The ones who don’t love are not the members of the Church of God; even if they were baptized.  Even if they were priests, nuns or church dignitaries – they do not belong to the Church of God.