1 listopada 2007
WSZYSTKICH Świętych


„Wielka nagroda”


Przez ziemię płynie potok ludzi. Rzesza,
która się nazywa ludzkością.
Niektórzy radośni, w śpiewie, w tańcu,
niektórzy smutni, zatroskani, zmartwieni.
Niektórzy trzymający się razem,
niektórzy idący osobno, samotnie.
Niektórzy wiedzą, po co żyją –
niektórzy nie wiedzą, po co żyją,
potrącają się wzajemnie.


A w tym potoku – patrz dokładnie – zobaczysz
siebie. Jak idziesz przez życie? Czy wiesz, po co żyjesz?


Święto Wszystkich Świętych obejmuje
wszystkich ludzi. To my
jesteśmy święci. Stworzeni przez Boga
do świętości, do nieba, do zjednoczenia z Nim.Tak przez to święto poszerzył się nam świat.
To święto umacnia nas w poczuciu
wspólnoty z wielką rodziną ludzką.
________________________________________________________________


________________________________________________________________


TEKSTY ZAMIESZCZONE W TYM MIESIĄCU: 
      Bajka o św. Mikołaju (wersja w jęz. polskim i angielskim):
      „Pilny list do Świętego Mikołaja” – w: Biblioteka 
      „Urgent Letter to Santa Claus”  – w: Biblioteka 
Kazania
z okazji 50-lecia matury (Rabka) – w: Artykuły; c) Inne
_________________________________________________________


   Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości, które otrzymałem i otrzymuję nadal osobiście. 
     Niezależnie ode mnie została utworzona strona internetowa pod adresem
mm-veto.pl – o czym mnie poinformowano – dziękuję więc również bardzo za wszystkie zamieszczone tam wypowiedzi.
____________________________________________________________________

November 1, 2007
ALL Saints Day


”Great reward”


Stream of people keeps flowing through the earth.  A crowd
called human race.
Some are cheerful, singing and dancing,
others – sad, preoccupied, distressed.
Some keeping together;
others – walking separately, alone.
Some know why they live –
Others – don’t know why they live,
they bump into each other.
Look carefully – you are going to see yourself
in this stream.  How do you go through life?  Do you know why you live?
All Saints Day includes
all people.  We are
the saints.  Created by God
for sainthood, for heaven, to be unified with Him.


Thus, due to this holiday, our world has broadened up.
This holiday reinforces our feeling of
bond with the great human family. ___________________________________________________________