16 grudnia 2007
3. NIEDZIELA ADWENTU


„Czekamy”


     Czy tylko tym pasterzom śpiewali aniołowie? Czy tylko tym trzem Magom pojawiła się Gwiazda Chrystusowa?
     A jeżeli innym pasterzom także, to dlaczego nie poszli?
     A jeżeli innym Magom, to dlaczego nie poszli?
     A kto są ci pasterze? Kto są ci Magowie?
     To my. My jesteśmy pasterzami, którym śpiewają aniołowie. My jesteśmy Magowie, którym pojawia się Gwiazda Jezusa na nieboskłonie. I pójdziemy albo nie pójdziemy.
____________________________________________________________


TEKSTY ZAMIESZCZONE W TYM MIESIĄCU: 
      Bajka o św. Mikołaju (wersja w jęz. polskim i angielskim):
      „Pilny list do Świętego Mikołaja” – w: Biblioteka 
      „Urgent Letter to Santa Claus”  – w: Biblioteka 
Kazania
z okazji 50-lecia matury (Rabka) – w: Artykuły; c) Inne
   REKOLEKCJE ADWENTOWE 2007 –
w: Rekolekcje
   Reflections
in Polish and in English  (selected writings) – w: Biblioteka
ŻYCIE JEZUSA W ROKU LITURGICZNYM
– w: Biblioteka
___________________________________________________________


   Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości, które otrzymałem i otrzymuję nadal osobiście. 
     Niezależnie ode mnie została utworzona strona internetowa pod adresem
mm-veto.pl – o czym mnie poinformowano – dziękuję więc również bardzo za wszystkie zamieszczone tam wypowiedzi.

____________________________________________________________________ 

December 16, 2007
3rd SUNDAY OF ADVENT


”We are waiting”


     Did the angels sing only for these shepherds?  Did the Star of Christ appear only to these three Magi? 
     And if they sang for the other shepherds, than why didn’t they go, too?
     And if it appeared to the other Magi, than why didn’t they follow?
     Who are these shepherds?  Who are these Magi?
     That’s who we are.  We are these shepherds for whom the angels sing.  We are the Magi for whom the Star of Jesus appears on the horizon.  And we will follow or we will not.
                                                                                           Fr. M.M.