1 stycznia 2008
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI


„Znaleźli”


     Dbaj o to, byś miał dobre marzenia. Bo marzenia się spełniają.
     A może mi powiesz: „Nie mam żadnych marzeń. Ciemne chmury przede mną, pustka, mur nie do przebycia. Zmęczenie, zniechęcenie, beznadzieja, rozpacz”.
     To niech cię wesprą twoi najbliżsi – dobrymi życzeniami. Życzenia są potrzebne, aby cię obudzić, gdyś bezradny, zniechęcony, przegrany. Dobre życzenia są na to, aby cię wzmocnić, uskrzydlić. Abyś odzyskał nadzieję! – która jest tak samo do życia potrzebna jak wiara i miłość.
_____________________________________________________________ 
 

TEKSTY ZAMIESZCZONE W TYM MIESIĄCU: 
      „Modlitwa na każdy dzień. Rok liturgiczny A” – w: Biblioteka 
        Rok 2008 jest rokiem liturgicznym A. (Tekst aktualizowany bieżąco) 
          Życie Jezusa w roku liturgicznym (cd.) – w: Biblioteka
      „Bazie – Catkins” (1 -15) –
w: Biblioteka

TEKSTY ZAMIESZCZONE W GRUDNIU: 
      Bajka o św. Mikołaju (wersja w jęz. polskim i angielskim):
      „Pilny list do Świętego Mikołaja” – w:
Biblioteka 
      „Urgent Letter to Santa Claus”  – w:
Biblioteka 
Kazania
z okazji 50-lecia matury (Rabka) – w:
Artykuły; c) Inne
   REKOLEKCJE ADWENTOWE 2007 –
w:
Rekolekcje
   Reflections
in Polish and in English  (selected writings) – w:
Biblioteka
____________________________________________________________________


   Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości, które otrzymałem i otrzymuję nadal osobiście. 
     Niezależnie ode mnie została utworzona strona internetowa pod adresem
mm-veto.pl – o czym mnie poinformowano – dziękuję więc również bardzo za wszystkie zamieszczone tam wypowiedzi.
_____________________________________________________________ 

January, 1, 2008
FEAST OF MARIA, THE HOLY MOTHER OF GOD


”They’ve found”


     Make sure you have good daydreams because daydreams come true.
So maybe you want to tell me: ” I don’t have any dreams.  Dark clouds in front of me, emptiness, wall that cannot be conquered.  Tiredness, dejection, hopelessness, despair.”
     May your loved ones support you with good wishes.  Wishes are necessary to wake you up when you are hopeless, dejected, defeated.  Good wishes are there to make you stronger, to give you wings.  So that you regain hope! – which is needed in life as much as faith and love are.

                                                                                          Fr. M.M.