6 lutego 2008
Środa Popielcowa


„Który jest w ukryciu”


     Choć popiół sypie się na nasze głowy, my jeszcze żyjemy. Jeszcze życie nasze w naszych rękach.
     I po raz któryś zaczynamy drogę ku naszemu zmartwychwstaniu. Za nami już tych dróg jest parę, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Za każdym razem sprawdzały nas – czy dorastamy do daru zmartwychwstania.
     A my wybraliśmy na tę naszą drogę Jezusa Chrystusa jako naszego Przyjaciela. Mamy, jak On, apostołów, którzy dopominali się o wynagrodzenie, Piotra który się Go zaparł w godzinie próby, zdrajcę Judasza, złośliwych faryzeuszów podsłuchujących nas, ale i prawdziwych przyjaciół: Łazarza, Józefa z Arymatei, Nikodema. Będziemy mieli w drodze radości i smutki, zachwyty i tragedie. Chcemy tak jak On kochać mimo wszystko, jak i godzić się z klęską, cieszyć się z sukcesów.
     Bo nie idziemy ku śmierci, idziemy ku zmartwychwstaniu. Nie idziemy w przepaść, ale idziemy w niebo.
_____________________________________________________________

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE  2008


W dniach od 3 III do 5 III
w kościele SS. WIZYTEK w Krakowie – Krowoderska 16
będę prowadził
 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
 
O godz. 18.oo – Msza święta, a po niej,
ok. godz.18.3o
NAUKA REKOLEKCYJNA 
                                                                   
                                                                  ks. M.M.


____________________________________________________________


TEKSTY ZAMIESZCZONE W TYM MIESIĄCU: 
Modlitwa na każdy dzień. Rok liturgiczny A” – w: Biblioteka 
               Rok 2008 jest rokiem liturgicznym A. (Tekst aktualizowany bieżąco) 
Życie Jezusa w roku liturgicznym
(cd.: Kuszenie Jezusa.
                                                             Początek nauczania w Kafarnaum) – w:
Biblioteka
NOTRE PAIN DE CHAQUE JOUR  (1 – 10) – w:
Biblioteka 
REFLECTIONS in Polish and in English (21 – 40)
– w:
Biblioteka
„BAZIE – CATKINS”
(16 28) – w:
Biblioteka
Kazanie wygłoszone w dniu pogrzebu P.Red. A. Lenczowskiego

                                           w:
Artykuły, c) Kazania okolicznościowe

___________________________________________________________________________________


     Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości, które otrzymałem i otrzymuję nadal osobiście. 
     Niezależnie ode mnie została utworzona strona internetowa pod adresem
mm-veto.pl – o czym mnie poinformowano – dziękuję więc również bardzo za wszystkie zamieszczone tam wypowiedzi. 
__________________________________________________________________ 

February 6, 2008
Ash Wednesday


”The one who is in hiding”


     Even though the ashes are poured on our heads, we are still alive.  Our lives are still in our hands.
     And once again we get on our way towards resurrection.  We’ve already got a couple, a few, a dozen or even tens of those roads behind us.  Each time we were tested – whether we could rise up to the gift of resurrection.
     And on this road we have chosen Jesus Christ as our Friend.  We’ve got – just like He did – our apostles, who demanded remuneration; Peter who denied Him at the time of trial; Judas, the traitor; malicious, eavesdropping Pharisees, but we’ve got real friends, too: Lazarus, Joseph of Arimathea, and Nicodemus.  We are going to encounter joys and sorrows, tragedies and admirations on our way.   Despite all, we want to love just like He did, we want to accept defeat and enjoy successes.
     Because we are not going towards death, we are going towards resurrection.  We are not approaching a precipice; we are approaching heaven.


                                                                                     Fr. M.M.