23 marca 2008
NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Odsunięty kamień”


     Jezus zmartwychwstał, nie tylko na to abyśmy uwierzyli w Niego jako Syna Bożego. Ale również na to, aby każdy z nas uwierzył w swoje zmartwychwstanie.


* * *


24 marca 2008
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY


„Witajcie”


 Jak przyjąłeś Zmartwychwstanie Jezusa? Tak jak Maria Magdalena, która pierwsza ujrzała Jezusa, jak Szymon Piotr, który biegł do grobu, jak niewiasty, którym się Jezus ukazał, gdy wracały od grobu, jak apostołowie w Wieczerniku, których Jezus uspokoił, jak Tomasz, który wątpił w opowiadanie apostołów?
____________________________________________________________


 

March 23, 2008
EASTER SUNDAY


„Rolled away stone”


      Jesus was raised from the dead not only so that we could believe in Him as a Son of God, but also so that each of us could believe in our own resurrection.


                                                                                             Fr. M.M.

* * *


March 24, 2008
EASTER MONDAY


“Welcome!”


     How did you take Jesus’ Resurrection?  Like Maria Magdalene, who saw Jesus first, like Simon Peter, who ran to the tomb, like the women to whom Jesus appeared while they were walking back from the tomb, like apostles in the Upper Room whom Jesus reassured, or like Thomas who doubted the apostles’ tales?


                                                                                               Fr. M.M.