27 kwietnia 2008
6. NIEDZIELA WIELKANOCNA


„Duch Prawdy”


     Jeżeli podajesz rękę, to dorastaj do tego gestu!
A jeżeli mówisz uprzejmie, to dorastaj do tej mowy.
A jeżeli uśmiechasz się serdecznie, to dorastaj do tego uśmiechu.
     Nie żyj jak wytresowany pies. W ustach: „Dzień dobry”,
„dobry wieczór”, „wszystkiego dobrego”, a w duszy –
pogarda, wstręt, a przynajmniej zimna obojętność.
Ale żyj jak człowiek, dla którego miłość jest najważniejszą
sprawą. Który w każdej sytuacji chce ją realizować.
_______________________________________________________________


 

April 27, 2008
6th Sunday of Easter„Spirit of Truth”


     If you shake someone’s hand, measure up to that gesture!
And if you talk kindly, measure up to that talk.
And if you smile dearly, measure up to that smile.
     Don’t live like a trained dog.  “Good morning”, “Good evening”, “All the best”  in you mouth, but in your heart – contempt, repulsion or at least a cold indifference. Live like a person for whom love is the most important matter; who wants to put it into practice in every situation.


                                                                                 Fr. M.M.