2 września 2008
WTOREK


                     Miał ducha nieczystego.


    Nawet kościół nas nie uchroni. Nawet w kościele
możemy ulec pokusie szatańskiej.
Nawet w świątyni szatan może nas opętać
– zazdrością, pychą, pogardą, nienawiścią.
    Nawet kościół nas nie uchroni.
Chociaż to miejsce najbezpieczniejsze
z wszystkich na ziemi.
_____________________________________________________________________

September 2, 2008
TUESDAY


He had an unclean spirit


     Even church cannot protect us.  Even in church
we can succumb to Satan’s temptation.
Even in a temple Satan can possess you – with
greed, conceit, contempt and hatred. 
     Even church cannot protect us; although it is
the safest of all places on earth.


                                                                          Fr. M.M.