9 września 2008
WTOREK


                             Nazwał apostołami


     Każdy chrześcijanin jest powołany
sakramentem chrztu świętego do apostołowania.
    A być apostołem to znaczy kochać Boga i bliźniego.
Tylko tyle. A nie trzeba nauczać o Bogu? Tłumaczyć,
przekonywać, wołać, krzyczeć, śpiewać, pisać?
Może i to. Ale przede wszystkim: kochać.
_____________________________________________________________


 

September 9, 2008
TUESADAY


He called them apostles


     By the sacrament of Baptism
every Christian is called to be an apostle.
     And to be an apostle means to love God and one’s neighbor.
That’s it.  And doesn’t one have to teach about God?  To explain,
to convince, to yell, to shout, to sing, to write?
Maybe that, too.  But first of all:  to love.


                                                                              Fr.   M. M.