10 września 2008
ŚRODA


Błogosławieni


   Godzi się podziękować Bogu za lata przeżyte w małżeństwie.
Za każdy rok, za każde zimowanie, za każdą wiosnę, za każde lato,
za każdą jesień. Za każdy dzień. Godzi się podziękować Bogu za te lata,
które są za wami.
   Gdy powiecie: To były trudne lata – powiem wam:
Macie rację. Gdy powiecie: Ale to były radosne również lata
– przytaknę: Macie rację.
   Bo to było wasze życie. A życie – jak życie.
Składa się z radości i smutków, ze zwycięstw i z klęsk,
z przyjaźni i niechęci, z okresów burzliwych i pogodnych.
Za to wszystko Bogu dziękujecie. Żeby uszanować te lata pełne poświęcenia, trudu, wysiłku, pracy.  Lata pełne ludzi – krewnych, przyjaciół, znajomych. Lata pełne dróg – jeżdżenia, załatwiania, odwiedzania. Lata wykonywania swoich zawodowych obowiązków.
   Godzi się podziękować Bogu. I prosić Go o błogosławieństwo na dalsze lata. Oby jak najdłuższe, oby jak najlepsze. Oby jak najbardziej twórcze, radosne, zwycięskie. Tego wam życzymy i o to się wy modlicie, a my z wami.
   Gratulujemy wam. Żeście dożyli. W zdrowiu – jakim takim, ale zdrowiu, w powodzeniu, błogosławieństwie Boga. Macie się czym szczycić.
____________________________________________________________


TEKSTY ZAMIESZCZONE W TYM MIESIĄCU

„Faustyna znaczy szczęśliwa” w: Biblioteka
św. Stanisław Kostka (ŚWIĘCI NA NASZE DNI) – W: Biblioteka
św. Maksymilian Kolbe – Dokończenie (ŚWIĘCI NA NASZE DNI) – w: Biblioteka
Modlitwa na każdy dzień
. Rok liturgiczny A” – w:
Biblioteka 
              
Rok 2008 jest rokiem liturgicznym A. (Tekst aktualizowany bieżąco)
REFLEKSJE (j. polski i angielski)aktualizowane bieżąco

POPRZEDNIE MIESIĄCE – zob. AKTUALNOŚCI; Nowe teksty 
____________________________________________________________


     Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości, które otrzymałem i otrzymuję nadal osobiście. 
     Niezależnie ode mnie została utworzona strona internetowa pod adresem
mm-veto.pl – o czym mnie poinformowano – dziękuję więc również bardzo za wszystkie zamieszczone tam wypowiedzi. 





September 10, 2008
WEDNESDAY


The blessed ones


     It is suitable to thank God for the years of marriage.  For each year, for each winter, for each spring, for each summer, for each fall.  For each and every day.  It is fitting to thank God for all the years that have passed.
     When you say: those were difficult years — I will tell you: you are right.  When you say:  But those were also joyful years — I will agree:  you are right.
     Because it’s been your life.  And life is what it is.
It consists of joys and moments of sadness, of victories and failures,
of friendships and aversions, turbulent and serene times.
You thank God for all of it; to show appreciation for those years full of dedication, difficulties, effort and work.  Years filled with people – next of keen, friends, and acquaintances.  Years filled with roads – driving, running errands, visiting.  Years of performing professional duties. 
     It is fitting to thank God, and to ask Him for a blessing for all the years to come.  May they be many and may they be the best.  May they be the most creative, joyful and victorious.  This is what we wish for you and this is what you are praying for and we are praying for with you. 
     We congratulate you. Because you’ve lived till now in health – maybe not the best one – but in health, in good fortune and God’s blessing.  You have something to be proud of.


                                                                                             Fr. M. M.