11 września 2008
CZWARTEK


                      Miłujcie waszych nieprzyjaciół


     Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym,
którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was
przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
     Musimy uczciwie powiedzieć: Niestety, ale my
ani jednym zdaniem nie potrafimy identyfikować się
z tym, co Jezus do nas mówi: żeby miłować nieprzyjaciół.
To przerasta nasze możliwości. Nie jesteśmy w stanie
podjąć się takiego zadania, które Jezus nam wyznacza.
     A jeżeli nawet nam się zdarza uczynić coś tak, jak Jezus mówi, to jest absolutny wyjątek, rzecz niezwyczajna w naszym życiu.


     Boże nasz, prosimy Cię, żeby nam się chociaż w części udało spełnić to przykazanie, o które Syn Twój się upomina.
_____________________________________________________________


 

September 11, 2008
THURSDAY


Love your enemies


     Love your enemies.  Do good to those
who hate you.  Bless those who curse you. 
Pray for those who disparage you.
     We have to say honestly:  Sorry, but we cannot identify
with what Jesus is saying, not even with one sentence of it; to love our enemies. 
That’s beyond our capabilities.  We are not able to
undertake this task which Jesus designates for us.
     And even if it happens that we manage to do just as Jesus says, it is
an absolute exception, extraordinary thing in our lives.

     Our God, we ask you, please let us at least partially fulfill the commandment which Your Son speaks for.

                                                                                            Fr. M. M.