17 września 2008
ŚRODA 

                                                                  Zły duch


     17 września – rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Nóż w plecy – milion naszych żołnierzy uwięzionych w obozach jenieckich, tysiące oficerów zastrzelonych, wywózka na Sybir; policjantów, urzędników państwowych, naukowców, inteligencji. Wywózka – całymi rodzinami, w nieludzkich warunkach – pociągami bydlęcymi. Połowa ludzi umierała w drodze. W upale albo w mrozach.
     Pamiętajmy o 17 września. O naszych braciach umęczonych, zamordowanych. Bo jest powiedziane, że naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, zatraca, swoją tożsamość. A mówię to przerażony wynikami ankiety, z którą się zwrócono do naszego społeczeństwa – i okazało się, że co drugi człowiek w Polsce nie wie, co stało się 17 września 1939 roku.


September 17, 2008
WEDNESDAYEvil spirit


     September 17 – an anniversary of Soviet invasion of Poland.  We were stabbed in the back – a million of our soldiers were captured and placed in camps as prisoners of war, thousands of officers shot, policemen, state officials, scientists, and intelligentsia removed to Siberia.  Removal of entire families, in inhumane conditions, by cattle cars.  Half of the people died on route; due to frost or sweltering heat.
     Let’s remember September 17.  Remember our tormented and killed brothers.  Because it is said that the nation which forgets its past, loses its identity.  I am saying this because I am horrified by the results of a poll conducted among members of our society – it turned out that every other person in Poland does not know what happened on September 17, 1939.


                                                                                          Fr. M. M.