3 listopada 2008
PONIEDZIAŁEK


 


I miałbyś odpłatę


     Miłość jest słowem wieloznacznym. Dlatego Jezus, ażeby wyrazić to, o co Mu chodzi, domaga się wciąż bezinteresowności, która jest sprawdzianem prawdziwej miłości.
     Bo my jesteśmy sprytnymi kupcami. I handlujemy sobą – nic nie jest za darmo, wszystko za pieniądze; przynajmniej za rewanż, za wdzięczność.
     A tak nie trafimy do Boga, gdy pod płaszczykiem miłości skrywamy egoizm. 


 

November 3, 2008
MONDAY


And you’d have your reward


     Love is such an ambiguous word.  That’s why, in order to express exactly what He means; Jesus constantly demands unselfishness, which is the test of true love.
     For we are such crafty dealers; and we sell ourselves – nothing is free, everything is in exchange for cash, or at least for reciprocation, or for gratitude.
     And in such way, when under the cover of love we hide egoism, we won’t be able to find God.