10 listopada 2008
PONIEDZIAŁEK


 Uważajcie na siebie


     11 XI 1918 roku Bóg w Opatrzności swojej przywrócił narodowi naszemu wolność, niepodległość, suwerenność – kształt państwa.
Pada pytanie zasadne: Jaką rolę przewidział nam do spełnienia? w rodzinie europejskich i światowych państw?
     Tu nasuwa nam się odpowiedź: mamy być dla Europy i dla świata państwem prawdziwie chrześcijańskim.
     To nie tyle znaczy, że świątynie nasze powinny być pełne, że mamy pielgrzymować do Rzymu. Tylko mamy żyć po chrześcijańsku – w miłości; i do siebie nawzajem, i do innych narodów.


 

November 10, 2008
MONDAYTake care of yourselves     On November 11, 1918 God, in His Divine Providence, gave back to our nation freedom, independence and sovereignty – a form of a state.
So a legitimate question is posed: What role has He envisioned for us to play in the family of European and world countries?
     The answer comes to mind: we are supposed to be a truly Christian state for Europe and for the world.
     It does not mean that our churches should be full, that we have to go on pilgrimages to Rome.  We are just supposed to live in a Christian way – with love towards each other and towards other nations.