23 listopada 2008
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
(34. NIEDZIELA ZWYKŁA)


    
                     Byłem głodny


     Jesteśmy złośliwi, chciwi, nieustępliwi, nieprzebaczający, pazerni, zazdrośni – a więc przychodzimy na Mszę świętą, przyjmujemy sakramenty święte, modlimy się, żeby kochać Boga przez bliźniego. Żeby głodnym dawać jeść, spragnionym – pić, przybyszom udzielać schronienia, nagich – przyodziewać, chorych odwiedzać, przychodzić do uwięzionych.


 


 

November 23, 2008
SOLEMNITY OF CHRIST THE KING
(34th SUNDAY of ORDINARY TIME)


I was hungry


     We are malicious, greedy, uncompromising, unforgiving, avaricious, and jealous – therefore we come to participate in Holy Mass, we take sacraments, we pray; to love God through our neighbor, to give food to the hungry, drink – to the thirsty, to welcome strangers, to clothe the naked, to visit the sick and the imprisoned.                                                                                             Fr. M.M.