11 grudnia 2008
CZWARTEK


On jest Eliaszem


     Przyjaźń Jana Chrzciciela z Jezusem. To przecież byli kuzyni. Z pewnością dużo czasu poświęcili omawianiu misji, którą mieli wykonać. Ale niewątpliwie oni obydwaj byli świadomi, że idą w śmierć. Tak Jan, jak Jezus zdawał sobie z tego sprawę, że za naukę, którą będą głosili, czeka wyrok śmierci. Tak ze strony Sanhedrynu, jak ze strony Piłata. Bo będą nauczali o Bogu, który kocha tak pogan, jak Żydów; tak grzeszników, jak świętych; tak niewolników, jak cesarzy.