7 października 2008
WTOREK


Pan z Tobą


     Każdy człowiek musi mieć swoją Betanię. Trzeba się troszczyć o sprawy codzienne, ale trzeba mieć również chwile ciszy, uspokojenia, kiedy siądziesz u nóg Jezusa i słuchasz, co On do ciebie mówi. 

October 7, 2008
TUESDAYLord be with you


     Every person needs his or her own Bethany.  You need to look after everyday matters, but you also have to have moments of quiet and calm, when you can sit at Jesus’ feet and listen to what He says to you.


                                                                                              Fr. M. M.