21 listopada 2008
Święto Ofiarowania NMP


Dom modlitwy


     Każdy chrześcijanin ofiarowuje się Bogu w sakramencie chrztu. Powtarza to ofiarowanie na każdej Mszy świętej. Potwierdza tę ofiarę swoim życiem codziennym.


 

November 21, 2008
Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary


House of prayer


     Every Christian offers himself or herself to God in a sacrament of Baptism.  This offering is repeated during each holly Mass.  This offering is confirmed with his or her everyday life.


                                                                                                Fr. M.M.