13 września 2008
SOBOTA


Jest dobrym drzewem


     Krzyż na wieży kościoła, krzyż przydrożny, krzyż na piersi dziecka, na piersi biskupa, na mitrze biskupa, krzyż cmentarny. Hackenkreuz. Krzyż brzozowy na nieznanym grobie. Krzyż żelazny. Krzyż Złoty, Krzyż Srebrny. Krzyż wybity brylantami. Krzyż drewniany. Cmentarz żołnierzy pełen krzyży. Krzyż wetknięty w ręce umierającego człowieka. Krzyż Virtuti Militari. Krzyż Walecznych.


     Krzyże wyszywane na komżach, na albach, na ornatach. Krzyże w domu – w centralnym miejscu. Krzyże na drzwiach w święto Trzech Króli. Krzyże na co dzień i od święta w pieśniach, w modlitwach, w obrazach, w rzeźbach. Krzyż – symbol naszego życia.


     Żebyśmy krzyż swój umieli nieść.
     Niech weźmie krzyż swój. Każdy. Dziecko, młody człowiek, dorosły człowiek, człowiek trzeciego wieku.