17 października 2008
PIĄTEK


Ważniejsi jesteście niż wiele wróbli 


     Nie poruszamy się w świecie obcym, wrażym, przeklętym. Nie przychodzimy jak obcy przybysze do wrogiego świata, który się nazywa przyroda ożywiona i martwa. Bo wszystko, co istnieje, jest stworzone, jak my, przez Boga z miłości.


 

October 17, 2008
FRIDAYYou are more valuable than many sparrows


     We do not move about within some strange, hostile, cursed world.  We do not arrive as strangers into a hostile world; so called living and non-living nature.  For everything that exists has been created by God, out of love. The same way we have been created.


                                                                                                 Fr. M. M.