16 października 2008
CZWARTEK


Budujecie grobowce prorokom


     Narzekali na nas i narzekają, że potrafimy tylko śpiewać, klaskać, ale w życiu codziennym nie naśladujemy Jana Pawła II – bo po prostu nie znamy jego nauki.
     Może to i prawda. Ale tylko częściowo. Bo on jest z nami duchem. I nawet nie potrzebujemy wszystkiego wiedzieć, czego on uczył, ale jego obecność duchowa zastępuje wszystko inne.


 

October 16, 2008
THURSDAYFor you build the tombs of the prophets     They used to complain about us, and they still complain that we only sing, and clap our hands, but in everyday life we do not follow in John Paul’s II footsteps – simply, because we do not know his teaching. 
     This maybe true, but only partially.  For he is with us in spirit.  And we don’t even need to know everything that he was teaching, but his spiritual presence substitutes everything else.


                                                                                                 Fr. M. M.