28 grudnia 2008
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Dziecię rosło


     Pokaż mi twój dom rodzinny, a powiem ci, kim jesteś.
     Rodzina to nasza szkoła pracy, odpoczynku i świętowania. Ona kształtuje nasze osobowości. Od spraw zasadniczych, światopoglądowych, religijnych do spraw najprostszych: jak zachować się przy stole, jak trzymać łyżkę, nóż, widelec, łokcie aż po utrzymywanie porządku w domu. To jest nasz świat – wzmocniony przez dalszą rodzinę, przez babcie, dziadków, wujków, ciocie, kuzynów, kuzynki. My dorastamy na jego wzór.


 

December 28, 2008
HOLY FAMILY SUNDAYThe Child grew


     Show me your family home and I will tell you who you are.
     Our family is our school, where we learn how to work, rest, and celebrate.  It shapes our personalities.  From fundamental, ideological and religious matters to the simplest ones: how to behave at the table, how to hold a spoon, knife, fork, elbows, or how to keep the house neat and clean.  This is our world – strengthened by the extended family, by grandmothers, grandfathers, uncles, aunts, cousins.  We grow up imitating it.


                                                                                             Fr. M. M.