12 listopada 2008
ŚRODA

Oddał chwałę Bogu


     Wdzięczność należy się nie tyle ludziom, którzy nam pomagają, pocieszają, tłumaczą, towarzyszą w życiu, wysłuchują naszych skarg – ale Bogu, który przez nich działa.


 

November 12, 2008
WEDNESDAY


He praised God     It’s not so much people who help us, who console us, who explain, who accompany us in life, who listen to our grievances that deserve our gratitude – it is God who acts through them.