13 listopada 2008
CZWARTEK


Królestwo Boże pośród was jest


     Żeby królestwo Boże było w naszych domach, w naszych zakładach pracy, w naszych społecznościach sąsiedzkich, znajomych, w naszym narodzie, potrzeba naszej ludzkiej życzliwości.


 

November 13, 2008
THURSDAY


God’s Kingdom is among you


     It is our human kindness that is necessary to bring God’s kingdom into our homes, our places of work, our neighborhoods, our circles of acquaintances, and our nation.


Fr. M. M.