14 listopada 2008
PIĄTEK

Zachować życie


     Gdy zbliża się koniec roku liturgicznego, Kościół podaje nam wizję Jezusa o sądzie ostatecznym.
     W tej wizji nakładają się obrazy, nakładają się wydarzenia: potop, Sodoma i Gomora, upadek Jerozolimy, sąd nad światem, nasza śmierć. Koniec roku liturgicznego symbolizuje te wszystkie wydarzenia.
     A to jest dla nas ku przestrodze. Żebyśmy byli świadomi, że czas upływa, życie ziemskie przemija – tak tego, który jest starcem, jak i tego, który jest jeszcze dzieckiem.


 

November 14, 2008
FRIDAY


To save life     When the end of liturgical year approaches, the Church presents to us a vision of Jesus at the Last Judgment.
     In this vision pictures get superimposed over one another: the Deluge, Sodom and Gomorrah, destruction of Jerusalem, Judgment of the world, our own death.  The end of the liturgical year symbolizes all of these events.
     This is to warn us.  So that we are aware that the time is passing by, that life on earth is passing by for the one who is an old man just the same as for the one who is still a child.


                                                                                                Fr. M. M.