16 listopada 2008
33. NIEDZIELA ZWYKŁA


Rozliczać się


     Jeden talent to około 30 kilogramów srebra albo złota. Pierwszy sługa otrzymał w zarząd pięć talentów.
     Na tym odcinku życia: od otrzymania w zarząd talentów do oddania talentów rozegrała się cała historia jego życia. Jak on musiał wyważyć swój czas, zorganizować swoje zajęcia. Wykorzystać każdą okazję, żeby nawiązać kontakt z kompetentnymi ludźmi, mieć czas na czytanie fachowej lektury, jak i na odpoczynek, aby praca była prawdziwie twórcza..


     Każdy musi się zachowywać jak ten, który otrzymał pięć talentów. Bo trzeba Panu przynieść drugie pięć.