23 grudnia 2008
WTOREK


Imię Jan


     Gdy zbliża się czas przyjścia Jezusa na świat, cuda się mnożą. Coraz coś nowego. Anioł zwiastuje Maryi, że będzie Matką Słowa Bożego za sprawą Ducha Świętego. A Jej krewna, Elżbieta, już podeszła w latach, zachodzi w ciążę. Jej mąż, Zachariasz, w świątyni jerozolimskiej ma anielskie widzenie.
     Bóg daje znaki, że coś ważnego ma się zdarzyć. Żeby się przygotowali ludzie na to, które ma przyjść. Pisze święty Łukasz o narodzeniu świętego Jana: W całej krainie Judei rozpowiadają o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię. I my powinniśmy do nich należeć.