5 października 2008
27. NIEDZIELA ZWYKŁA


Nędzników wytraci


     Głupi naród zginie. Bo naród żyje przez swoją kulturę. A kultura to nauka, sztuka i obyczaj.
     Wstyd nam za niektórych naszych posłów i senatorów, bo się zachowują jak prostacy. Wstyd nam za poziom ich dyskusji, paplaninę, gadaninę, kłótnie. Za to, że wrzeszczą wszyscy naraz. To kompromitacja. Nie tylko dla nich, ale i dla naszego narodu. Bo oni powinni być naszymi reprezentantami. A może właśnie są.


—————————————————————————–


Jego owoce


     Na pierwszych stronach naszych gazet są przeważnie wytłuszczane zbrodnie, morderstwa, gwałty, przestępstwa, kradzieże, korupcja, a osiągnięcia naszych naukowców są wzmiankowane gdzieś po drodze. A przecież wartość narodu mierzy się szacunkiem, z jakim odnoszą się ludzie ulicy do swoich uczonych.
     I dlatego, kiedy się zaczyna rok akademicki, trzeba się modlić za ludzi, którzy pracują naukowo oraz wychowują młodzież akademicką. I za studiujących – żeby zachowali swoją godność, żeby wiedzieli, po co przyszli na uniwersytet, czego się spodziewają, do czego dążą.


 


 

October 5, 2008
27th Sunday of Ordinary TimeHe will destroy the wretched ones


     A stupid nation will perish.  For a nation lives through its culture; and a culture consists of education, art and customs.
     We are embarrassed by some of our representatives and senators, because they behave like simpletons.  We are embarrasses by the level of their discussions, their babble, twaddle and arguments.  We are embarrassed that they all yell at the same time.  This is disgrace, not only for them, but also for our nation.  For they should be the representatives of our nation.  Actually, maybe they are.


                                                                                          Fr. M. M.


_________________________________________________________________His fruit


     The front pages of our newspapers usually show in bold print the crimes, the murders, rapes, offences, thefts, and corruption, and the achievements of our scientists are mentioned somewhere within.
     But the value of a nation is measured by respect with which common people treat their scholars.
     And that’s why at the beginning of the academic year, we have to pray for people who work in research and educate students, and pray for students that they hold on to their dignity, that they understand why they came to the university, what their expectations and aspirations are.


                                                                                              Fr. M. M.