14 grudnia 2008
3. NIEDZIELA ADWENTU


Głos na pustyni


     Znaleźć swoje miejsce w szeregu. Dorosnąć do tego miejsca. Zaangażować się w nie całym sercem, wszystkimi siłami, ażeby sprostać zadaniom, które to miejsce wymaga. To znaczy zachować swoją godność.