9 grudnia 2008
WTOREK


Wola Ojca


     Jezus opowiada o Pasterzu, który, gdy zginęła mu jedna owieczka, zostawia 99 owiec i idzie jej szukać. Prawie bezrozumnie, bo gdy on odejdzie, to wtedy może napaść jego stado wilk i wymorduje bezbronne owieczki.
     Tym bardziej, że może ona wcale się nie zagubiła, tylko lekkomyślnie odeszła. Ale Pasterz nie pyta, czy zagubiła się z własnej złej woli, z głupoty, z przypadku lub z niedoświadczenia, tylko idzie za nią, żeby ją uratować.
     Gdy ją znajdzie, nie prawi jej kazań, nie poucza jej, tylko bierze w ramiona i niesie do domu; zwołuje przyjaciół i mówi im, jak się cieszy, bo owieczka, która zginęła, znalazła się.