25 września 2008
CZWARTEKKim jest Ten     Pisze święty Łukasz, że Herod, gdy słyszał o cudach zdziałanych przez Jezusa, był zaniepokojony. Ale czy cuda mogły zaniepokoić Heroda? Bardziej to, co Jezus mówił. A mówił: Jestem Drogą, Prawdą i Życiem. A jego Droga, Jego Prawda, Jego Życie to była miłość do każdego człowieka, a przez człowieka – miłość do Boga.
     Czy my też jesteśmy zaniepokojeni?


 


 

September 25, 2008
THURSDAYWho is He?     Saint Luke writes that Herod was alarmed, when he heard about the miracles performed by Jesus.  But could have miracles frighten Herod?  Or was it rather what Jesus was saying.  And He was saying: I am the Way, the Truth and the Life.  It was love towards every man, and through man it was love towards God that was His Way, His Truth and His Life.
     Are we alarmed as well?


                                                                                           Fr. M. M.