7 stycznia 2009
ŚRODA


Ewangelię o królestwie


     Jezus głosił Ewangelię o królestwie miłości. Trzej Mędrcy wędrowali do tego nowego Króla.
     My możemy się zaliczać do obywateli tego nowego królestwa. Nawet gdy nam się zdarzy, że wykroczymy przeciwko miłości. Rzecz w tym, byśmy tylko jak najprędzej się pozbierali i wracali na drogę, która wiedzie w górę. Bo liczy się chęć, wola, kierunek, który wybraliśmy.