20 listopada 2008
CZWARTEK


Nieprzyjaciele twoi


     Józef Kalinowski, urodzony w 1835 w Wilnie. Zdolny, wykształcony. Był oficerem armii rosyjskiej.
     Gdy wybuchło powstanie styczniowe, zdawał sobie doskonale sprawę, że to nie ma żadnych szans powodzenia. Ale wystąpił z wojska rosyjskiego, włączył się do powstańców. Powierzono mu dowództwo odcinka wileńskiego. Sprawował władzę, jak na warunki które miał, znakomicie.
     Zaaresztowany, skazany na śmierć, wybroniony na 10 lat katorgi syberyjskiej. Po powrocie wyjechał do Paryża. Przez Czartoryskich zatrudniony jako wychowawca – późniejszego sługi Bożego – Augusta Czartoryskiego. Z kolei zdecydował się na wstąpienie do zakonu. Wybrał zakon surowy – karmelitów bosych. Przyjął imię zakonne Rafał. Pracował długie lata w Czernej, w Wadowicach, w Krakowie. Zreformował zakon. Był świetlaną postacią. Już za życia w opinii świętości. Zmarł w 1907 roku. Kanonizowany w 1991 roku.
     Można pytać: Po co włączył się do powstania, gdy wiedział, że to jest samobójstwo.
     Chyba chciał ponieść los swoich rodaków.