13 stycznia 2009
WTOREK


Człowiek opętany


     Opętanie nie niszczy tylko jednego elementu naszego charakteru, ale demoluje całą naszą osobowość. Dołączają się natychmiast do jednego szaleństwa inne, pokrewne.
     Jezus wypędzał złe duchy przez miłość i tak wypędza z nas wszelakie złe duchy – duchy nienawiści, zazdrości, zemsty, pychy, chciwości.