27 stycznia 2009
WTOREK


Kto pełni wolę Bożą


     Jezus mówi do nas: Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. My stoimy przy tym zdaniu i w pełni prawdziwej pokory wyznajemy, że chcielibyśmy być dla Jezusa „jak brat, jak siostra, jak matka”. Tylko nie jesteśmy pewni, czy pełnimy Bożą wolę.
     Chcemy wiedzieć, jaka jest wola Boga względem nas. Prosimy, daj nam jasność widzenia. Żebyśmy mogli być dla Jezusa i bratem, i siostrą, i matką. 

January 27, 2009
TUESDAY


Whoever does the will of God


     Jesus tells us: Whoever does the will of God is my brother, and sister, and mother.
     We ponder this sentence and with a great humility we confess that we would like to be to Jesus “like brother, like sister, and like mother”, but we are not sure if we do the Gods will.
      We’d like to know what God’s will in regards to us is.  Please give us the clarity of sight; so that we could be Jesus’ brother and sister and mother.


                                                                                                Fr. M. M.