28 stycznia 2009
ŚRODA


Oto siewca wyszedł siać


     Szanujmy to dobro, które wniósł w nasze życie dom rodzinny. Jak kształtował nas ojciec, jak kształtowała nas matka – swoim codziennym życiem, również naleganiem, pouczaniem, upominaniem, karaniem, dziękowaniem, wyróżnianiem, nagradzaniem. Te wzory, które nam zostały przekazane w dzieciństwie, pozostają punktem odniesienia na całe życie.
     I wdzięczność nasza rodzicom jest tym większa, im bardziej oni byli ludzcy, mądrzy, godni naśladowania.January 28, 2009
WEDNESDAYA sower went out to sow


     Appreciate the good that your family home has brought into your life.  As your mother and your father molded you with their everyday lives and also with their insistence, lecturing, admonishing, punishing, thanks, distinguishing, and rewarding, these examples which were given to you during childhood will stay with you as benchmarks throughout the whole life.
     And the more your parents were decent, smart, and worthy of imitation, the greater your gratitude towards them.


                                                                                               Fr. M. M.