10 lutego 2009
WTOREK


Czcij ojca swego i matkę swoją


     Powiedz mi, jaki jest twój stosunek do ojca i matki, a powiem ci, kim jesteś. Powiedz mi, jak mówisz o swojej matce i ojcu, a powiem ci, kim jesteś. Powiedz mi, jak szanujesz ojca i matkę, a powiem ci, kim jesteś. Powiedz mi, jak opiekujesz się swoim ojcem i swoją matką, a powiem ci, kim jesteś… 

February 10,
TUESDAYHonor your father and your mother


     Tell me what your attitude towards your father and your mother is, and I will tell you who you are.  Tell me how you talk about your mother and father and I will tell you who you are.  Tell me how you honor your father and motherand I will tell you who you are.  Tell me how you take care of your mother and father and I will tell you who you are…


                                                                                                Fr. M. M.