1 lutego 2009
4. NIEDZIELA ZWYKŁA


Nauka z mocą


     Byłem zaproszony przez naszego Papieża na kolację do Watykanu. Przy windzie czekał na mnie ksiądz prałat Stanisław Dziwisz. Powiedział: „Nic nie będzie z tej kolacji. Papież jest bardzo zmęczony. Pięć godzin rozmawiał z arcybiskupem Lefebvre’m. Ale zapraszam cię do mnie na camomillę”. Weszliśmy do windy. A jednak nie wyjechaliśmy na samą górę, tylko zatrzymaliśmy się na wysokości papieskich pokoi i ksiądz prałat powiedział: „Papież chce cię widzieć, ale nie rozmawiaj. Tylko się przywitaj i wracaj”. Wszedłem do kaplicy. Papież klęczał przed Najświętszym Sakramentem na klęczniku. Podszedłem, przywitałem się. Niespodziewanie spytał mnie: „Co w Polsce?” Nie było wyjścia, trzeba było mówić. Ale mówiłem króciutko. Wycofałem się, szanując jego zmęczenie.
     Arcybiskup Lefebvre, wbrew obietnicy danej Papieżowi, wyświęcił czterech biskupów bez zgody Watykanu. Popadł w ekskomunikę.
     Teraz Benedykt XVI uznał, że jest czas na zdjęcie ekskomuniki z lefebrystów. Ale czy za wszelką cenę? Czy za wszelką cenę?

February 1, 2009
4th Sunday of Ordinary TimeLesson with power     I was invited by our Pope for supper to Vatican.  Prelate, father Stanisław Dziwisz was waiting for me next to the elevator.  He said:  “The supper is not going to happen; Pope is very tired.  He spent five hours talking with the archbishop Lefebvre.  But I am inviting you to come and see me and have some chamomile tea”.  We stepped into the elevator.  However we did not go all the way up – we stopped at the level of Pope’s rooms and prelate said:  Pope wants to see you, but do not talk.  Just exchange greetings and come back”.  I walked into the chapel.  The Pope was kneeling in front of the Blessed Sacrament on the kneeling chair.  I walked up to him and said hello.  Unexpectedly he asked me: “What’s happening in Poland?”  There was no way out.  I had to talk.  But I spoke shortly.  I withdrew, respecting his fatigue. 
     Archbishop Lefebvre, despite the promise given to Pope has ordained four bishops without Vatican’s approval.  He was excommunicated.
     Now Benedict XVI has decided that it is time to lift the excommunication of the Lefebvre’s bishops.  But, should it be done at any price?  Should it be done at any price?


                                                                                               Fr. M. M.