25 lutego 2009
ŚRODA POPIELCOWA


Strzeżcie się


     Wielki Post to wielkie osobiste sprzątanie. I tak po kolei:
     Gdy jesteś zbyt puszysty albo puszysta – to przestań jeść słodycze.
     Gdy jesteś zbyt szczupły, zbyt szczupła – postaraj się odżywiać intensywniej, żebyś nie rozchorowała się albo rozchorował się na anoreksję albo bulimię.
     Gdy się łatwo oburzasz, wpadasz w gniew, prawie że w szał, i przeklinasz – nie przeklinaj.
     Gdy się spóźniasz – nie spóźniaj się.
     Codziennie kąp się pod prysznicem. Dbaj o czystość swojej bielizny.
     Gdy jesteś winien komuś jakieś pieniądze albo jakieś rzeczy – wyrównaj zaległości.
     Gdy palisz – nie pal. Przez cały Wielki Post. Ani jednego papierosa.
     Gdy pijesz – to nigdy powyżej normy. A gdy prowadzisz samochód – 24 godziny musisz pościć od alkoholu.
    Gdy oglądasz telewizję za długo – ogranicz do połowy czas przed telewizorem.
     Na czas kryzysu – oprzyj się bardziej niż dotąd na swojej rodzinie, na swoich przyjaciołach. Rozmawiaj na tematy zawodowe i zagrożeń, które stoją u waszych drzwi.
     A w ogóle niech ten Wielki Post pomoże ci uporządkować twoje życie osobiste, rodzinne, zawodowe i społeczne – w tej społeczności, do której należysz.
     I jeszcze: Czytaj prasę; miej swoją gazetę; miej swoich publicystów, którym ufasz; miej swoje programy radiowe, nie na to, żeby przesiadywać przy nich, ale żeby wysłuchać stanowiska, sprawozdania, relacji, wyniku obrad – żebyś był occurant tego, co się dzieje w kraju i na świecie.
     Trzeba, żebyś się zmobilizował. Był bardziej uważny, opanowany, cierpliwy, wyrozumiały, roztropny. Żebyś był bardziej człowiekiem.
     A na koniec: Ułóż sobie tak czas Wielkiego Postu, żebyś mógł, żebyś mogła, w piątki uczestniczyć w Drodze Krzyżowej – w kościele, a jeżeli nie, to przynajmniej w domu.


February 25, 2009
ASH WEDNESDAYBeware


     Lent is the period of great personal cleaning.  And so, in sequence:
     If you are too plump – stop eating sweets.
     If you are too thin – try to get a better nutrition, so you don’t get sick with anorexia or bulimia.
     If you get upset easily, get angry, almost mad, and if you curse – don’t curse.
     If you tend to be late – don’t be late.
     Take a shower everyday.  Make sure that your underclothes are clean.
     If you owe money or some things to someone – take care of your debt.
     If you smoke – don’t smoke; throughout the whole Lent – not even one cigarette.
     If you drink – don’t ever drink too much.  And if you drive – you have to abstain from alcohol 24 hours prior.
     If you watch too much TV – cut your watching time in half.
     During the time of crisis – more than ever – lean on your family, on your friends. Discuss with them job-related subjects and dangers awaiting you at your door.
     And in general, let this Lent help you organize your personal life, your family life, your professional and social life in the community to which you belong.
     And also, read the press, pick your paper, pick journalists whom you trust, pick your radio programs, not to sit and listen for hours, but to hear a statement, report, account, debate results, so that you are up-to-date with what is happening in the country and in the world.
     You need to muster your energy; you need to be more careful, composed, patient, tolerant and reasonable.  You need to be more human.
     And lastly organize your Lent time in such way that you are able to participate in Stations of the Cross on Fridays in church, and if not, then at least at home.


                                                                                                 Fr. M. M.