17 lutego 2009
WTOREK


Uczniowie


     Na kulturę narodu składa się nauka, sztuka i obyczaj.
     Kraków jest miastem uniwersyteckim. Na terenie naszego miasta mieszczą się i pracują dziesiątki wyższych uczelni, na czele z Uniwersytetem Jagiellońskim.
     Jakby na potwierdzenie tej pracy, która dokonuje się w naszym mieście, mamy świętego profesora Akademii Krakowskiej – Jana Kantego – który został wyniesiony na ołtarze dla jego pracy naukowej i pracy wychowawczej nad studentami.
     I ta praca trwa nieustannie. Prawie niedostrzeżona, idąca nurtem jakimś podziemnym, ale przecież intensywna, ważna – praca nad wychowaniem inteligencji polskiej, nauki polskiej.
     Dzisiaj dziękujemy Bogu za zmarłą panią Marię Pautsch – biologa – za jej pracę naukową. A równocześnie za pracę naukową wszystkich pracowników naukowych wyższych uczelni, która się dokonuje dzień za dniem w ciszy gabinetów profesorskich, w salach wykładowych, gdzie wyjaśniane są tajemnice naszego świata materialnego i duchowego – na ile tylko człowiek potrafi się wznieść do badań naukowych, przedrzeć się przez tajemnice naszego świata.