18 lutego 2009
ŚRODA


Czy widzisz


     Śmierć matki. Paradoks. Ta, która życie dała dzieciom swoim – umiera. Ta, która uczyła dzieci żyć – uczy teraz dzieci umierać. Ta, która była podporą swojej rodziny – teraz prosi o modlitwę.


 

February 18, 2009
WEDNESDAYDo you see


     Mother’s death.  A paradox.  The one who gave life to her children – dies.  The one who taught her children how to live – now teaches her children how to die.  The one who was the backbone of her family – now asks for a prayer.


                                                                                           Fr. M. M.