16 kwietnia 2009
CZWARTEK


W imię Jego


     I nic, ani słowa o nieprzyjaciołach. Jezus nie mówi nic o krzywdzie, którą wyrządzili Mu ludzie Jego narodu. Przecież to się stało przed paroma dniami. A już mówi do apostołów, że głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkich narodów – począwszy od Jerozolimy.
     Mówi o odpuszczeniu grzechów Jerozolimie, która Go odrzuciła i skazała na śmierć.