9 kwietnia 2009
WIELKI CZWARTEK


W czasie wieczerzy


     Jesteśmy w drodze do naszego zmartwychwstania. I potrzebny jest nam Chleb na drogę. I potrzeba nam Chleba w drodze. Daje nam go Jezus – Swój Chleb, Siebie Samego.
     Abyśmy nie przelękli się życia, ludzi, siebie samych. Abyśmy nie gardzili ludźmi ani sobą. Abyśmy nie ustali w drodze.