21 kwietnia 2009
WTOREK


Aby miał życie wieczne


     Trzeba z wiarą spojrzeć na Jezusa, a będziemy uratowani. Tak jak Mojżesz wywyższył miedzianego węża na pustyni i kto był chory, a spojrzał na tego węża z wiarą, ten został uzdrowiony.