21 marca 2009
SOBOTA


Przyszedł do świątyni


     W ciszy nocnej, gdy tłumy rozeszły się do domów, gdy apostołowie poszli spać, przychodzi do Jezusa Nikodem. Na rozmowę. Wybitny faryzeusz – człowiek myślący, szukający prawdy. Jezus mu odpowiada na pytanie, które on stawia.
     My potrzebujemy takiej ciszy nocnej, kiedy ludzie pójdą spać, a my zostaniemy sami z Bogiem, aby nam wytłumaczył, poświadczył, wyjaśnił, opowiedział, odpowiedział na nasze pytania.
     My potrzebujemy takich rozmów, takiego zamyślenia, zasłuchania. I to jest czas wielkopostny, umieszczone w tym czasie rekolekcje – które mają pomóc usłyszeć głos Boży, odpowiedź na nasze pytania.


 

March 21, 2009 
SATURDAY


He came to the temple     In the quiet of the night, when the crowds have dispersed and gone home, when the apostles have gone to sleep, Nicodemus comes to visit Jesus.  He comes to talk.  Distinguished Pharisee, – a man of thought is in search of the truth.  Jesus answers question posed by him.
     We need such quiet night time when people are asleep and we stay alone with God so He could explain to us, confirm, make clear and answer; answer our questions.
     We need such conversations, such meditation, such intent listening.  This is the time of Lent, recollections taking place during this time are supposed to help us hear the voice of God, hear answer to our questions.