14 kwietnia 2009
WTOREK


Mario


     Nie poznała Jezusa Maria Magdalena; ani dwaj uczniowie idący do Emaus; ani apostołowie łowiący na Jeziorze Genezaret. Bo On już z innego świata.
     Ale uwierzyli w Niego – gdy powiedział do Marii Magdaleny: „Mario”; gdy łamał chleb przy stole w Emaus; gdy ułowili pełną sieć ryb.