8 grudnia 2008 – poniedziałek
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny


Pełna Łaski


     Pokaż mi matkę, a powiem ci, jakie jest jej dziecko. Pokaż mi dziecko, a powiem ci, jaka jest jego matka.
     Znaczenie matki w życiu dziecka. Autorytet matki, który się nie mierzy autorytetem ojcowskim, jest specyficzny, szczególny, trudny do opisania, a jednak niewątpliwy.
     Niepokalane Poczęcie Marii. Ona miała porodzić Jezusa, wychować Jezusa. Tak jak się wychowuje normalne dziecko – swoim przykładem, swoim codziennym postępowaniem w najprostszych czynnościach domowych, kuchennych, gospodarskich – swoim życiem.
     Musiała być nadzwyczajna, skoro miała wychować nadzwyczajnego Człowieka.