26 stycznia 2009
PONIEDZIAŁEK


Posyłam was


     Mateusz i Jan to Apostołowie. Ale Marek i Łukasz – autorzy Ewangelii – to tylko uczniowie Apostołów. W pierwszym, może w drugim pokoleniu. Osobne miejsce zajmuje św. Paweł ze swoimi listami. A jeszcze inne autorzy listów powszechnych, którymi są apostołowie: Piotr, Jan, Jakub i Juda. Na ich tekstach wychowaliśmy się, wychowujemy się i będziemy się wychowywali do końca świata. Na Ewangeliach, Dziejach Apostolskich, Listach i Apokalipsie. Byle tylko sięgać po nie.