11 marca 2009
ŚRODA


Być pierwszym


     Apostołowie zbytnio się nie kochali. Ta Dwunastka miała swoje pęknięcia i zadry. Nie dogadywali się ze sobą. Ale w jednym byli zgodni, że za miłość do Jezusa, za przyjaźń z Nim, za wierność, za apostolstwo należy im się wynagrodzenie.